Delegowanie do Holandii. UWAGA Nowy wymóg zgłoszenia pracowników delegowanych od 01.03.2020 w Holandii!

Wysyłasz pracowników delegowanych w tym kierowców do Niderlandów (Holandii)? UWAGA Nowy wymóg zgłoszenia pre-rejestracji online pracowników delegowanych od 01.03.2020!

Na te chwile wiadomo, ze zgłoszenia będą odbywać się za pomocą platformy online Meldkoket Posted Workers.

W przypadku drogowego transportu towarów, objęci zgłoszeniami są kierowcy zarówno wykonujący: załadunki, rozładunki i operacje kabotażu.

Jedynymi wyjątkami, które nie musza posiadać zgłoszeń w Niderlandach są przedsiębiorstwa transportu, które świadczą usługi w charakterze: 


49.1 Pasażerski transport kolejowy (nie tramwajem ani metrem);
49.2 Kolejowy transport towarowy;
49.3 Transport drogowy osób (niedoprecyzowane czy dotyczy tranzytu; czekamy na potwierdzenie);
49.4 Drogowy transport towarowy, pod warunkiem że taka praca polega wyłącznie na transporcie towarów przez Holandię bez załadunku lub rozładunku w Holandii; (tranzyt)
50 Transport wodny;
51 Transport lotniczy;
53 Działalność pocztowa i kurierska.

Informacje potrzebne do zgłoszenia

Są takie jak w przypadku innych platform w krajach, gdzie obowiązek deklarowania oddelegowana już istnieje, tj.:

  • Dane pracodawcy
  • Dane pracowników
  • Dane klientów/kontrahentów (klienci będą odpowiedzialni prawnie za sprawdzenie poprawności zgłoszenia!)
  • Miejsce wykonywania usługi,
  • Branża
  • Informacje dot. Odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego + A1

*Uwaga. Zgłoszenia będą też obejmować osoby samozatrudnione!

Kary Kary za niewypełnienie wymogu płacy minimalnej w Niderlandach/Holandii mają charakter dwuczynnikowy.

  1. 10.000 EUR kary na każdego niedopłaconego pracownika (w przypadku wypłaty poniżej minimalnej płacy);
  2. 2.000 EUR kary na każdego pracownika, który nie otrzymał wynagrodzenia (w przypadku wypłaty poniżej minimalnego wynagrodzenia za czas urlopu).

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić zaległe wynagrodzenie danemu pracownikowi (danym pracownikom) w ciągu czterech tygodni od wykrycia przez inspektora niedopłaty, w przeciwnym razie pracodawca jest zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej w maksymalnej wysokości 500 EUR na każdego pracownika za każdy dzień, w którym nie wypłacono zaległego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość kary pieniężnej nałożonej na pracodawcę na jednego pracownika wynosi 40.000 EUR!

Płaca minimalna w Holandii/Niderlandach*:

Płaca minimalna brutto od 01.01.2020
Wiek Płaca miesięczna Płaca tygodniowa Płaca dzienna
21 lub więcej € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20  € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 € 826,80 € 190,80 € 38,16

*Uwaga stawki minimalne mogą różnić się co do branż.

Godzinowa płaca minimalna brutto na dzień 1 stycznia 2020 r

Kwoty podane w poniższej tabeli są kwotami brutto. Otrzymana kwota netto będzie zależeć od podatków i składek na ubezpieczenie społeczne potrącanych z wynagrodzenia.

Tydzień pracy w pełnym wymiarze godzin:21 lat i więcej20 19 lat
36 godzin tygodniowo10,60 €8,49 €6,36 €
38 godzin tygodniowo10,05 €8,04 €6,03 €
40 godzin tygodniowo9,54 €7,64 €5,73 €

Potrzebujesz pomocy z deklaracjami do Holandii? Skontaktuj się z nami. T: :+48502507074 (obsługa w języku polskim) T: +48798276851 (obsługa w języku angielskim).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *