Firma IMPOL jako Państwa przedstawiciel pracowników delegowanych na terenie Francji, w tym reprezentant firm transportowych pomoże zrozumieć i przygotować wszelkie potrzebne dokumenty w sposób przejrzysty, szybki i efektywny. Poniżej znajdziecie Państwo oficjalne informacje na temat współpracy z reprezentantem oraz wynikające z tego tytułu odpowiedzialności stron.

Oto lista dokumentów, jakie powinien posiadać reprezentant firm, delegujących pracowników do Francji:

  • Kopia dokumentu wyznaczenia Reprezentanta na terenie Francji,
  • Kopia zaświadczenia o oddelegowaniu,
  • Comiesięczna lista płac dla każdego pracownika,
  • Dowód wypłaty wynagrodzenia pracownikowi,
  • Slużby kontroli mogą wymagać bezzwłocznego przedstawienia przez pracodawcę określonego wykazu dokumentów, które winny być sporządzone w języku francuskim i podawać kwoty w walucie euro (por. art. R. 1263-1 francuskiego Kodeksu pracy), a mianowicie :
  •  dokumentu stwierdzającego prawidłowość sytuacji pracodawcy w zakresie świadczeń społecznych,
  • Pozwolenia na pracę dla pracowników pochodzących z krajów trzecich,
  • dokumentu potwierdzającego badania lekarskie przeprowadzone w kraju pochodzenia, będące odpowiednikiem badań przewidzianych we Francji dla pracodawców prowadzących działalność w jednym z państw UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej,
  • odcinka wypłaty każdego delegowanego pracownika, bądź innego równoważnego dokumentu (jeżeli okres delegowania wynosi jeden miesiąc lub dłużej), bądź jakiegokolwiek innego dokumentu stanowiącego dowód na zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej,

Sytuacja, w której reprezentant firm transportowych we Francji nie będzie w stanie okazać wymienionych dokumentów, grozi karami grzywny, a nawet więzienia, ponieważ będzie to traktowane m.in. jako utrudnianie działań inspektorowi pracy.

W przypadku udostępniania pracowników delegowanych pomiędzy firmami w aucie powinny znajdować się dwa dokumenty: aneks do umowy pracownika oraz kopia umowy dotyczącej oddania danego pracownika. Regulują to przepisy francuskiego kodeksu pracy. Istnieją również ściśle określone warunki dotyczące tego, co powinno znajdować się w powyższych dokumentach delegowanych do Francji. Aneks powinien opisywać stanowisko pracy, obowiązki pracownika, a także godziny i miejsce pracy. Umowa pomiędzy firmami z kolei musi określać okres oddelegowania, a także informować o kwalifikacjach, tożsamości, wynagrodzeniu i składkach pracowników delegowanych.