Nowa platforma IMI do zgłaszania kierowców 02.02.2022

Chcielibyśmy Wam przybliżyć nowe zasady deklarowania kierowców po 2 lutego 2022 i wyjaśnić wątpliwości pojawiające się wraz ze zbliżającym się terminem zmian.

Deklarowanie kierowców nadal pozostanie, zmieni się jedynie forma deklarowania do wszystkich Państw Członkowskich UE i zniesiony zostanie obowiązek posiadania reprezentanta.

Od lutego wymagane będzie zgłaszanie delegowania kierowców do wszystkich Państw Członkowskich UE, a w przyszłości również do Wielkiej Brytanii.

Firma IMPOL jest przygotowana do zmian i jako dotychczasowe wsparcie w dokonywaniu formalności i reprezentacji chętnie będziemy kontynuować w Państwa imieniu obowiązek deklarowania i administrowania potrzebnymi delegowaniami do UE

Ponizej przedstawiamy najwazniejsze pytania & odpowiedzi dotyczace zmian wynikajacych z Pakietu Mobilnosci, po 02.02.2022r.

 

 

 

Do dokonania zgłoszenia potrzebne będzie określenie kraju delegowania (należy pamiętać o nowym obowiązku zgłoszenia we wszystkich krajach członkowskich UE), daty delegowania, rodzaju wykonywanego transportu, rodzaju przewozu oraz danych osoby do kontaktu.

Zgłoszenia przygotowywane będą zgodnie z zasadą: 1 kierowca/1 kraj/1 zgłoszenie.

Czas delegowania kierowców wynosić będzie na maksymalny okres do sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia zgłoszenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na dokumencie zgłoszeniowym widoczny będzie kod QR, a kierowca będzie miał obowiązek posiadania przy sobie zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej.

Delegowanie kierowców drogowych w celu wykonania umowy transportowej, które stanowi większość sytuacji delegowania w sektorze transportu lądowego towarów lub osób, zostanie objęte zharmonizowanym interfejsem sprawozdawczym, podłączonym do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (“IMI”), zmienią się również zasady dotyczące dokumentów, które należy przedłożyć w przypadku kontroli. 

Komisja Europejska uruchomi nowy, specjalny portal połączony z systemem IMI. To właśnie
na tym portalu firmy transportowe będą musiały składać deklarację delegowania,
gdy zatrudnieni przez nie kierowcy będą delegowani do innego państwa
członkowskiego UE w celu wykonania umowy transportowej. Format deklaracji jest
identyczny niezależnie od państwa członkowskiego, w którym kierowca wykonuje
swoje obowiązki.

  • Zgloszenia nalezy dokonac najpozniej w dniu rozpoczecia oddelegowania kierowcy.
  • Za posrednictwem platformy IMI.
  • Waznosc zgloszen w systemie IMI bedzie wynosic od 1 dnia do maksymalnie 6 miesiecy.
  • 1 zgoszenie/ 1 kierowca/ jeden kraj
  • Zgloszenie bedzie czasowe, a nie uzaleznione od kazdej operacji transportowej.
  • Zgloszenie zawierac bedzie podstawowedane firmy, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zgloszenie, dane kierowcy oraz dane umowy, dane pojazdu oraz co najwazniejsze rodzaj transportu, ktory wykonuje (przewoz towarow / przewoz osob / kabotaz)

Deklaracja delegowania musi zostać przekazana kontrolerowi w formie papierowej lub elektronicznej podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze służb kontrolnych będą mogli zeskanować kod QR umieszczony na deklaracji w celu sprawdzenia jej autentyczności.

Przekazywanie dodatkowych dokumentów nie będzie się już odbywało za pośrednictwem przedstawiciela we Francji, ale bezpośrednio przez portal połączony z systemem “IMI”, dostępny dla różnych organów nadzoru.

Na te chwile informacje oficjalne podaja, ze nie, gdyz sytuacja
delegowania wchodzi w zakres Zharmonizowanego Systemu Europejskiego,
oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem publicznego portalu połączonego z
systemem IMI, a nie za pośrednictwem SIPSI. Za pośrednictwem SIPSI należy
zgłaszać wyłącznie sytuacje nieobjęte tym systemem. 

Nie, ponieważ sytuacja delegowania wchodzi w zakres europejskiego systemu zharmonizowanych formalności, nie będzie już konieczne wyznaczanie przedstawiciela we Francji i Italii . Jeśli chodzi o zasady delegowania, przekazywanie po zakończeniu transportu obowiązkowych dokumentów lub wymiana informacji z agentami kontrolnymi musi odbywać się za pośrednictwem portalu “IMI”.

Tak, niektóre sytuacje nie są regulowane przez europejski system zharmonizowanych formalności, ponieważ są wyłączone z regulacji delegowania przez lex specialis lub ponieważ, chociaż mieszczą się w ramach tej regulacji, nie są regulowane przez nowy zharmonizowany system sprawozdawczości, ale mogą być regulowane przez formalności i rozwiązania krajowe, takie jak SIPSI we Francji.

Najprawdopodobniej  będzie  to dotyczyć  transportu  lekkiego  do 3.5T  , gdzie  nie ma  wymogu  posiadania tachografów  .

 

Rozważane są środki mające na celu wyjaśnienie i zharmonizowanie formalności stosowanych we Francji w sytuacjach nieobjętych europejskim systemem zharmonizowanych formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.