Sprawdź!! Ważne zmiany w przepisach o delegowaniu we Francji. Czerwiec 2019.

Z dniem 5 czerwca 2019 we Francji opublikowano nowy dekret modyfikujący przepisy o delegowaniu pracowników na teren Republiki Francuskiej. Dekret precyzuje obowiązujące już od prawie 3 lat ‘prawo Macrona’ (red. Loi Macron), tymsamym zaostrzając kary w tym za nielegalną pracę.
Zmodyfikowane przepisy wchodzą w życie stopniowo dzień po ogłoszeniu nowego dekretu przez władze francuskie tj. 6. czerwca 2019 i będą kolejno wprowadzane w różnych obszarach aż do 1 lipca 2019.

Najważniejsze zmiany to:

przekazanie przez pracodawcę zagranicznego danych o stawce godzinowej wynagrodzenia. Mającej zastosowanie do pracownika w okresie oddelegowania pracownika do Francji (zamiast wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto),
wskazania danych zleceniodawcy (w tym numeru VAT zleceniodawcy)
w przypadku naruszenie przepisów o delegowaniu/nielegalnej pracy możliwość wytłumaczenia się tylko do 3 dni od otrzymania wezwania! Brak doprecyzowania lub brak stosownych wyjaśnień grozi zastosowaniem co najmniej miesięcznym zawieszeniem możliwości świadczenia usług.
Wymaganie należytej staranności zleceniodawcy przy weryfikacji kontrahenta. Po nowelizacji zleceniobiorca przekaże potwierdzenie odbioru dokumentu z systemu SIPSI oraz oświadczenie honorowe potwierdzające, że kontrahent zapłacił, o ile zaistniała taka sytuacja, kwoty należne z tytułu kar, które mogą być nałożone z tytułu naruszeń przepisów o delegowaniu.
normowany dostępu do przedstawiciela pracodawcy w czasie trwania usługi we Francji,
odstąpienie od obowiązku składania deklaracji o delegowaniu, ustanawiania pełnomocnika dla szerszej grupy pracowników oddelegowanych m.in. artystów, sportowców, kadry naukowej czy też stażystów.
aktualny wymóg niezwłocznego przestawiania dokumentów służbom kontrolnym z małymi ustępstwami.

Co do dalszych szczegolow nowelizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego  z nami, aby omówic aktualne formalności oddelegowania pracowników na teren Francji.

Zespół Impolu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *