Delegowanie pracowników do innego kraju

Delegowanie pracowników do innego kraju, w rozumieniu francuskiego Kodeksu pracy (art. L.1261-1 do L.1263-2 i R.1261-1 do R.1264-3 francuskiego Kodeksu pracy), dotyczy przypadków, w których pracodawca, mający stałą siedzibę poza terytorium Francji, powierza konkretne zadanie swym pracownikom, które winno zostać wykonane we Francji, przez co rozumie się, że po wykonaniu zadania pracownicy wracają do pracy w swoim pierwotnym przedsiębiorstwie.

Przepisy dotyczące „delegowania pracowników do innego kraju” stosuje się zatem do pracodawców mających siedzibę poza terytorium Francji, którzy wykonują zadania we Francji w ramach  poniższych sytuacji :

 świadczenie usług : „świadczenie usług” oznacza działalność o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym, działalność wykonywaną w ramach wolnego zawodu lub działalność o charakterze rolniczym wykonywaną w ramach umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem świadczącym usługi i usługobiorcą, za cenę uzgodnioną pomiędzy nimi. W zakres ten wchodzą w szczególności wszystkie działania wykonywane w ramach podwykonawstwa (sektor budownictwa i robót publicznych, itd.) Od 1go stycznia 2017 placa minimalna wzrasta do 9,67€/godz. a zgloszenia delegacji sa obligatoryjne za pomoca strony SIPSI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *