KTO MUSI MIEĆ KARTĘ BTP

Są to pracownicy, którzy wykonują roboty budowlane, montażowe, instalacyjne lub roboty publiczne bezpośrednio lub w sposób zorganizowany (brygadziści), nawet jeśli robią to sporadycznie, okazjonalnie lub pomocniczo. Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nigdy nie przebywają na terenie budowy. Mogą być z niego zwolnieni również – nawet jeśli regularnie przebywają na terenie budowy:
– pracownicy działu handlowego i działu wsparcia przedsiębiorstwa (zarządzanie płacami, zarządzanie ryzykiem, konserwacja, pracownicy działu ochrony, działu zamówień, działu inwentaryzacji, itd.), nawet gdy są oni na stałe obecni na miejscu budowy, pod warunkiem że nie wykonują sporadycznie, okazjonalnie lub pomocniczo robót budowlanych lub robót publicznych,
– pracownicy nie pracujący fizycznie i nie nadzorujący bezpośrednio pracy na terenie budowy,
– praktykanci; ich opiekun powinien mieć możliwość przedstawienia dokumentu poświadczającego statut praktykanta w razie kontroli,
– pracownicy zajmujący się porządkowaniem i sprzątaniem terenu budowy, jeśli wykonują czynności po upływie terminu realizacji projektu budowlanego,
– architekci , geodeci , pracownicy BHP oraz kierowcy samochodów dostawczych.

DOWÓD TOŻSAMOŚCI ZAWODOWEJ

Dowód (karta) tożsamości zawodowej (une carte professionnelle pour lutter contre le travail illégal, Carte BTP) będzie stanowił narzędzie kontroli, mające przede wszystkim przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie i przy pracach montażowych, które dotyczy głównie pracowników delegowanych. To istotne dla naszej gospodarki narodowej, ponieważ większość pracowników budowlanych na terenie Republiki Francuskiej stanowią Polacy. Karty będą wydawały Kasy urlopowe (Caisse du réseau Congés Intempéries BTP).
Wprowadzenie tego instrumentu stanowi swoistą odpowiedź na zgłaszane już od dawna postulaty Federacji budownictwa, która walczy z nielegalną pracą i chce ograniczenia konkurencji ze strony pracowników rumuńskich, polskich i portugalskich, którzy są średnio o 25-30 proc. tańsi, nawet gdy pracują legalnie. Pracownicy mają go posiadać od momentu podjęcia pracy. Oznacza to nowe formalności i może być przyczyną opóźnień, gdyż ten dokument ma być wydawany osobom, które jeszcze nie przebywają we Francji. ………………..”Naruszenia obowiązku posiadania karty BTP , pracodawcę czeka grzywna w wysokości 2000 euro, a w przypadku recydywy – 4000 euro.
Francja jest przykładem państwa wprowadzającego coraz więcej restrykcji dla pracodawców delegujących tam pracowników. Po wprowadzeniu obowiązkowej pensji minimalnej, która jest rygorystycznie kontrolowana, pojawiają się kolejne przejawy zwiększania obowiązków administracyjnych i fiskalnych ciążących na firmach delegujących pracowników do tego kraju.”