We Francji  wprowadzono obowiązek posiadania na samochodzie naklejki ekologicznej Crit’Air dla wszystkich pojazdów. Eko-winieta określa poziom zanieczyszczenia powietrza powodowany przez pojazd. W określonych przypadkach (gdy wzrasta poziom zanieczyszczenia) władze miast mogą pozwolić na poruszanie się po drogach wyłącznie pojazdom wytwarzającym najmniej zanieczyszczeń.

Plakietkę można zamówić online i jest ona ważna bezterminowo. Pamiętajmy jednak, że winieta ekologiczna musi być przypisana do konkretnego pojazdu, a za jej brak lub posiadanie niewłaściwej naklejki grożą wysokie kary .

Za brak winiety lub posiadanie niewłaściwej grozi mandat od 68 Euro do 375 Euro (w zależności od typu pojazdu i klasy emisyjnej). Dodatkowo informacja o nałożonej karze w wysokości od 70 Euro trafia do kraju pochodzenia pojazdu i jest tam egzekwowana(wynika to z europejskiej dyrektywy w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego). Za brak płatności w postępowaniu egzekucyjnym grozi nawet kara więzienia.